Izpostavljeno

Priročnik kakovostnih mladinskih knjig 2021

priročnik kakovostnih mladinskih knjig 2021

Mestna knjižnica Ljubljana vsako leto izda Priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig, v katerem je predstavljena kakovostna produkcija slovenskih knjig za mladino.

Priročnik je nepogrešljiv pri strokovnem delu, knjižnični vzgoji in v pomoč pri naročanju knjig za knjižnice. Namenjen je tudi posameznikom, ki jim ni vseeno, kaj njihovi otroci berejo.

Priročnik lahko naročite na spletni strani Mestne knjižnice Ljubljana.

#sportajmoinberimo

#športajmoinberimo je nacionalni medresorski program za spodbujanje branja med mladimi športniki in športnicami.

Program #športajmoinberimo je Mariborska knjižnica začela v splošnih knjižnicah pilotno razvijati leta 2020 v okviru pogovorov med vrhunskimi in mladimi športniki.

Izhodišča za program so v Nacionalni strategiji za razvoj bralne pismenosti za obdobje 2019 – 2030 in v Strokovnih priporočilih in standardih za splošne knjižnice iz leta 2018. Program je oblikovan v sodelovanju med Ministrstvom za kulturo RS, Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport RS, Zavodom RS za šolstvo, Centrom za spodbujanje bralne pismenosti v Mariborski knjižnici, Javno agencijo za knjigo RS in Olimpijskim komitejem Slovenije – Združenjem športnih zvez.

Praktična izhodišča za oblikovanje programa predstavlja večletno sodelovanje Hokejskega drsalnega kluba Maribor in Mariborske knjižnice pri nagrajenem programu za uvedbo inovativnih storitev za uporabnike Hokejska bralna postava.

Ciljna skupina programa #špotrajmoinberimo so mladostniki med 15. in 19. letom starosti, ki večino svojega prostega časa namenijo športu. Po javno dostopnih podatkih o kategoriziranih športnikih v Sloveniji predstavlja ta ciljna skupina 56,97 % vseh kategoriziranih športnikov.

Več o programu #sportajmoinberimo

Gradimo mrežo knjigobežnic

Knjigobežnice so hiške za izmenjavo knjig najrazličnejših oblik, ki jo postavite v vaše lokalno okolje in si tako zagotovite stalno podarim-dobim knjižnico. So odlično orodje za povezovanje in druženje članov vaše skupnosti ob knjigah in branju.

knjigobežnica. Foto: Marko Alpner

Foto: Marko Alpner

Kot knjigobežnico lahko uporabite že obstoječe objekte, kot so telefonske govorilnice ali avtobusne postaje, ali pa izdelate prav posebno leseno hiško, v katero boste shranili svoje knjige.

Delujejo tako, da vanjo prinesete knjige, ki ste jih že prebrali, potem pa vsakdo lahko vašo knjigo brezplačno vzame, jo odnese domov in prebere, nato pa vrne nazaj v knjigobežnico. Lahko pa tja prinesete drugo knjigo, ki je ne potrebujete več.

Knjigobežnice polnijo ljubitelji knjig, ki želijo prebrane zgodbe deliti z drugimi in ne želijo, da bi se na njih nabiral prah ali da bi romale v smeti. Vanje prinesemo knjige, ki so nam všeč in želimo, da bi jih prebrali tudi drugi. V zadnjem času k projektu pristopajo tudi različne založbe, zato lahko v njih najdemo tudi nove knjige.

Na zemljevid knjigobežnic je trenutno vpisanih že več kot 170 postaj po vsej Sloveniji, kjer si lahko izposodite knjigo. Pokukajte vanj – mogoče knjigobežnico v vašem kraju že imate, pa sploh ne veste za to?!

Branju prijazna občina

Spodbujanje branja različnih ciljnih skupin prebivalstva in razvijanje dojemanja branja kot vrednote je poseben izziv in pomembna naloga družbe kot celote. Socialni in ekonomski uspeh posameznika in posledično celotne družbe je v veliki meri odvisen od stopnje bralne pismenosti.

S projektom Branju prijazna občina želijo splošne knjižnice, ki so že zaradi narave svojega poslanstva najpomembnejši akterji na področju branja, bralne kulture in bralne pismenosti, v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije in Ministrstvom za kulturo pokazati široko družbeno odgovornost do branja kot vrednote in spodbuditi lokalne skupnosti k izvajanju ukrepov za izboljšanje  in razvoj bralne kulture.  

S projektom želijo uveljaviti pozitivno javno podobo branja; izboljšati zavest o pomenu branja; podpreti razvoj in izvajanje javno dostopnih programov in projektov za spodbujanje branja in pismenosti, ki potekajo na lokalni ravni in so namenjeni različnim ciljnim skupinam, s čimer bi povezali različne institucije pri izvajanju projektov s področja branja, bralne pismenosti in bralne kulture (vključno s knjižnicami). Hkrati pa želijo spodbuditi občine k sprejemanju lokalnih strateških dokumentov za spodbujanje branja in razvoj bralne kulture ter za sistematično finančno podporo za promocijo branja in načrtnega razvoja bralne kulture na lokalni ravni.

V ta namen Združenje splošnih knjižnic in Skupnost občin Slovenije organizirata javni natečaj “Branju prijazna občina”, na katerega se lahko prijavijo tiste občine, ki izkazujejo celosten pristop k obravnavi bralne kulture, ki se nanaša na različna področja dejavnosti v lokalni skupnosti (ne predvsem ali samo na knjižnično dejavnost).

Občine pridobljeni naziv dobijo za tri leta. Po izteku tega obdobja naziv lahko podaljšajo, če komisija za podelitev naziva presodi, da so do njega še upravičene.

Več o razpisu na spletni strani Združenja splošnih knjižnic, kjer najdete tudi aktualni seznam Branju prijaznih občin

ABC Bralne pismenosti III

V organizaciji Centra za spodbujanje bralne pismenosti Mariborske knjižnice je med 4. in 8. oktobrom 2021 potekal spletni strokovni dogodek ABC Bralne pismenosti III, na katerem so različni predavatelji in predavateljice s področja spodbujanja branja in bralne kulture, knjižničarji, učitelji, psihologi in tudi zdravniki govorili o tem, kako in kje navduševati za branje ter ali sta radovednost in navdušenje ključna za spodbujanje bralne pismenosti.  

Glavni namen tega strokovnega dogodka je ustvarjanje pozitivnega družbenega okolja za spodbujanje bralne pismenosti in krepitev strokovnih kompetenc
splošnih knjižničarjev.

V petih popoldnevih se je zvrstilo 14 predstavitev, ki jih je spremljalo več kot 300 udeležencev. Na njem so sodelujoči predavatelji odgovarjali na vprašanja, kaj nam pomenita navdušenje in radovednost na poti do bralne pismenosti in ali so lahko učitelji/vzgojitelji/profesorji/šolski knjižničarji/svetovalni delavci/ravnatelji – vzori bralcev za mlade in na kakšne načine naj spodbudijo k branju mlade, pa tudi navdušijo njihove starše k skupnemu družinskemu branju. Posebna tema je bilo tudi vprašanje, kako mladim, še posebej športnikom, približati branje skozi njihovo prvoosebno izkušnjo. Dotaknili pa smo se tudi spodbujanja bralne kulture prek sodobnih medijev in predstavili Nacionalni mesec skupnega branja kot osrednjo akcijo za promocijo branja in bralne kulture v Sloveniji.

Center za spodbujanje branja je pred začetkom dogodka pripravila seriijo podkastov, na katerih je vodja centra Sabina Fras Popovič razmišljala o različnih z branjem povezanih temah in vabila k razmišljanju, kako lahko tudi sami pripomoremo h krepitvi bralne kulture pri nas.

Več informacij od dogodku in posnetke predstavitev posameznih predavateljev najdete na spletni strani Mariborske knjižnice.