Foto: Državna sekretarka Janja Zupančič | Avtor: Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje

Delovna skupina za pripravo Nacionalnega programa vzgoje in izobraževanja 2023–2033 je organizirala 4. javno predstavitev strokovnih stališč in predlogov. Tema tokratnega dogodka je bila bralna pismenost v Sloveniji.

Svoje mnenje je skupaj predstavilo 19 govork in govorcev iz različnih institucij, med drugim z Ministrstva za vzgojo in izobraževanje, Zavoda za šolstvo, Andragoškega centra Slovenije, Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani, Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru, Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem, Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Filozofske fakultete Univerze v Mariboru, Osnovne šole Miroslava Vilharja Postojna, Osnovne šole Franceta Bevka Ljubljana, Zdravstvene šole Ljubljana in Mladinske knjige.

V javni predstavitvi mnenj so govorke in govorci med drugim spregovorili o Nacionalni strategiji za razvoj bralne pismenosti 2019 – 2030 in Akcijskem načrtu za razvoj bralne pismenosti in bralne kulture, gradnikih bralne pismenosti, rezultatih mednarodnih raziskav PIRLS in PISA, didaktičnih izhodiščih za brano pismenost, poučevanju slovenščine kot drugega in tujega jezika, vlogi šolskih in splošnih knjižnic pri dvigu bralne pismenosti ter povezavi med vzgojnimi stili staršev in učiteljev in bralno pismenostjo.

 

Celotno sporočilo za javnost o dogodku, ki ga je objavilo MVI, si lahko preberete tukaj.