Projekti in ukrepi

v pripravi …

Oblikovanje učinkovitega družbenega okvirja za razvijanje bralne pismenosti
Razvijanje bralne pismenosti prebivalstva v različnih življenjskih obdobjih za stalen razvoj družbe in gospodarstva
Dvig ravni bralne pismenosti in bralne kulture v razlićnih starostnih skupinah v vzgojno-izobraževalnem sistemu
Povečevanje dostopnosti do knjig in drugega bralnega gradiva
..