Ob svetovnem dnevu turizma, ki ga obeležujemo 27. septembra, številne turistične organizacije z različnimi dogodki in manifestacijami ozaveščajo o pomenu turizma in njegovem vplivu na družbene, kulturne, politične, okolijske in gospodarske vrednote po vsem svetu. Letošnja tema je »Turizem in mir«, kar gre v teh nemirnih časih razumeti kot poziv k miru po vsem svetu.

Letošnji dan turizma bo Zavod za gozdove Slovenije v sodelovanju s Turistično zvezo Slovenije, Andragoškim centrom Slovenije in Gozdarsko knjižnico (Gozdarski inštitut Slovenije) obeležil s povabilom k branju v gozdu. S tem bomo spodbujali bralno kulturo v Sloveniji in se vključili tudi v Nacionalni mesec skupnega branja, v katerem bo letos osrednja tema branje v javnem prostoru (več: https://nmsb.pismen.si).

Gozd je učilna. Drevesa so čudesa našega sveta. Vsako posebej nas zna nagovoriti. Zato nas vabi, da mu prisluhnemo. Vstopimo v dvorano skrivnosti dreves s knjigo in besedo.

Društva, skupine in institucije vabimo, da v petek, 27. septembra 2024, ob 17. uri v najbližjem gozdu, npr. ob učni oziroma tematski poti, organizirajo z branjem povezan dogodek. To je lahko postavitev gozdne knjižnice, javno branje literature v gozdu, pripovedovalski večer, predstavitve knjig, pravljice za otroke ali kaj podobnega. Morda organizirano obiščete gozdno knjižnico izven svojega kraja.

Pri organizaciji dogodkov se lahko povežete z lokalnimi vrtci, šolami, domovi za starejše, medgeneracijskimi centri, VDC centri, splošnimi knjižnicami ter založbami, občinami in drugimi zainteresiranimi posamezniki. Svoj dogodek vpišite na posebni spletni strani Turistične zveze Slovenije https://forms.gle/y4hGtx5a6uJt7NFi7, da ga bomo lahko promovirali tudi v širši javnosti.

Namen in cilji projekta:

  • ozaveščanje o pomenu branja za življenje posameznikov in družbe (branje je osnova vseh pismenosti),

  • spodbujanje bralne kulture in branja za užitek, druženje ob knjigi in s knjigo v javnem prostoru,

  • branje knjig v gozdu še posebej blagodejno vpliva na naš duševni in čustveni razvoj,

  • opozarjanje na pomen gozda kot pomembnega vira obnovljivih virov energije in surovin ter njegovega blagodejnega vpliva na celotno okolje in prebivalstvo,

  • seznanitev javnosti z različnimi (inovativnimi) možnostmi, ki jih ponuja turizem pri nas,

  • sodelovanje in povezovanje institucij, skupin in posameznikov pri razvoju podeželja, turizma oz. gospodarstva.

Osrednji dogodek ob svetovnem dnevu turizma v Sloveniji bo v petek, 27. septembra 2024, ob 17. uri v Zeliščarskem centru JV Slovenije v Škocjanu, kjer je postavljena prva gozdna knjižnica v Sloveniji

Vabljeni k sodelovanju!

Dodatne informacije: Jože Prah, joze.prah@amis.net 041 657 560