Nacionalne kampanje

NACIONALNI MESEC SKUPNEGA BRANJA

Projekt Nacionalni mesec skupnega branja si vse od 2018 leta prizadeva z najrazličnejšimi dejavnostmi dvigniti zavedanje ljudi o pomenu in pomembnosti branja. Poteka med 8. septembrom, mednarodnim dnem pismenosti, in Tednom otroka v začetku oktobra. Z njim želijo organizatorji zbrani v nacionalno mrežo za bralno pismenost spodbuditi vse generacije k branju, izposoji in k nakupu knjig. Opozarjajo pa tudi na odlično mrežo splošnih knjižnic v Sloveniji ter na pomen trdne založniške in knjigotrške mreže. K sodelovanju so povabljene številne ustanove in posamezniki, ki v Sloveniji ter v zamejskem in tudi zdomskem prostoru skrbijo za spodbujanje branja in bralne kulture.

Pobudniki in organizatorji NMSB se vključujejo tudi v gradnjo nacionalne mreže za dvig bralne kulture in bralne pismenosti vseh prebivalcev v Sloveniji, v slovenskem zamejstvu in med Slovenci po svetu.

Več o projektu>>

 

BEREMO SKUPAJ

Nacionalna komunikacijska akcija Beremo skupaj predstavlja temelj izgradnje nacionalne mreže za bralno pismenost in bralno kulturo, ki je eden od ključnih ukrepov predloga Nacionalne strategije za razvoj bralne pismenosti. Sodelujoči v nacionalni mreži za bralno pismenost se zavedajo, da bodo izboljšanje na tem pomembnem področju lahko dosegli le z nadaljnjim uspešnim sodelovanjem vseh deležnikov.

Pomemben del skupne nacionalne promocije so plakati z ilustracijami vrhunskih slovenskih ilustratorjev, ambasadorjev Nacionalnega meseca skupnega branja, ki s plakati, razobešenimi po številnih plakatnih mestih po vsej Sloveniji vabijo k skupnemu branju vse do konca tekočega leta.

Komunikacijsko akcijo izvaja Društvo Bralna značka Slovenije ZPMS v sodelovanju z različnimi institucijami iz nacionalne mreže za bralno pismenost ter financerji in sponzorji.

Več o akciji>>

 

KULTURNI BAZAR

Kulturni bazar je največji nacionalni medresorski projekt na področju kulturno-umetnostne vzgoje (KUV), ki združuje in povezuje vzgojno-izobraževalne zavode, kulturne ustanove in ustvarjalce. V njem lahko spoznate kakovostne kulturne projekte ter programe za otroke in mlade, se udeležite strokovnih usposabljanj ali pa se pridružite nacionalni mreži za kulturno-umetnostno vzgojo, kjer lahko odkrijete, kako lahko z medsebojnim sodelovanjem, povezovanjem različnih področij ter kakovostno kulturno-umetnostno vzgojo v formalnem in neformalnem izobraževanju prispevate k inovativnejšemu učnemu okolju ter celovitemu razvoju otrok in mladih.

Pobudniki in organizatorji projekta so Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Zavod RS za šolstvo. Izvršni producent je Cankarjev dom v Ljubljani. Projekt nastaja v sodelovanju z več kot tristo profesionalnimi kulturnimi ustanovami in ustvarjalci z vseh področij kulture. Vsako leto se projektu pridružijo tudi partnerji iz drugih resorjev.

Več o projektu>>

 

TEDNI VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA

Tedni vseživljenjskega učenja (TVU) so najvidnejša kampanja na področju izobraževanja in učenja v Sloveniji. Z njim opozarjamo na vseprisotnost pa tudi pomembnost učenja – v vseh življenjskih obdobjih, v vseh oblikah in za vse vloge, ki jih posameznik v svojem življenju prevzema kot posameznik, udeleženec na trgu dela ter član različnih skupnosti.

Projekt usklajuje Andragoški center Slovenije v sodelovanju s stotinami ustanov, skupin in posameznikov po vsej državi pa tudi onkraj naših meja. Soustvarjalci projekta, bodisi v vlogi izvajalcev prireditev bodisi kot udeleženci, prispevajo k udejanjanju slogana ‘Slovenija, učeča se dežela’.

Več o projektu>>

 

PARADA UČENJA – DAN UČEČIH SE SKUPNOSTI

Parada učenja je del projekta Tedni vseživljenjskega učenja – TVU in omogoča predstavitev priložnosti za vseživljenjsko učenje na javnem mestu in ozaveščanje javnosti o vlogi učenja za dvig izobrazbene ravni, zaposljivosti, osebne izpolnjenosti ter sožitja generacij in skupnosti. Udeležencem so po posameznih krajih po vsej Sloveniji namenjene informativne in svetovalne stojnice, ustvarjalne delavnice, nastopi predstavnikov vseh generacij, kulturni nastopi in drugi, za široko publiko privlačni dogodki.

Projekt izvaja Andragoški center Slovenije v sodelovanju z ljudskimi univerzami, domovi za starejše občane, zavodi, šolami, vrtci, društvi in drugimi, ki delujejo na področju izobraževanja v Sloveniji.

Več o projektu>>