Kulturni bazar

Kulturni bazar je največji nacionalni medresorski projekt na področju kulturno-umetnostne vzgoje (KUV), ki združuje in povezuje vzgojno-izobraževalne zavode, kulturne ustanove in ustvarjalce. V njem lahko spoznate kakovostne kulturne projekte ter programe za otroke in mlade, se udeležite strokovnih usposabljanj ali pa se pridružite nacionalni mreži za kulturno-umetnostno vzgojo, kjer lahko odkrijete, kako lahko z medsebojnim sodelovanjem, povezovanjem različnih področij ter kakovostno kulturno-umetnostno vzgojo v formalnem in neformalnem izobraževanju prispevate k inovativnejšemu učnemu okolju ter celovitemu razvoju otrok in mladih.

Pobudniki in organizatorji projekta so Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Zavod RS za šolstvo. Izvršni producent je Cankarjev dom v Ljubljani. Projekt nastaja v sodelovanju z več kot tristo profesionalnimi kulturnimi ustanovami in ustvarjalci z vseh področij kulture. Vsako leto se projektu pridružijo tudi partnerji iz drugih resorjev.

 

Cilji Kulturnega bazarja so:

  • (o)krepiti zavest o pomenu kulturno-umetnostne vzgoje v vzgoji in izobraževanju ter širši družbi;
  • predstaviti kakovostne profesionalne kulturnovzgojne projekte in programe;
  • predstaviti in spodbuditi sodelovanje kulturnih ustanov z vzgojno-izobraževalnimi zavodi – kreativna partnerstva;
  • spodbuditi kreativna partnerstva različnih resorjev, ki prepoznajo kulturno-umetnostno vzgojo kot pomemben del projektov na svojih področjih;
  • spodbuditi ustvarjalnost otrok, mladih in odraslih ter predstaviti možnosti, ki jih ponuja kultura v vzgojno-izobraževalnem procesu (vseživljenjska dimenzija), tako za njihov poklicni razvoj kakor tudi za kakovostno in ustvarjalno preživljanje prostega časa;
  • krepiti sodelovanje kulturnih ustanov na posameznem področju ter med različnimi področji kulture in umetnosti.

V okviru projekta nastaja:

  • Vsakoletno nacionalno strokovno usposabljanje Kulturni bazar za strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju ter kulturi, širšo strokovno javnost, ki lahko pri svojem delu vključuje kulturnovzgojne vsebine (prehrana, zdravje, okolje in prostor, šport …), študente, starše in druge, ki želijo otrokom in mladim približati kakovostne kulturne vsebine, jim zagotoviti ustvarjalno preživljanje prostega časa ali pa skrb za kakovostno družinsko kulturno pismenost.
  • Od 2017 so vsako drugo leto organizirana tudi strokovna usposabljanja Kulturni bazar v regiji (2017 in 2021 – Maribor v sodelovanju z SNG Maribor, 2019 – Nova Gorica v sodelovanju z SNG Nova Gorica), kjer svojo ponudbo predstavljajo tako kulturne ustanove iz širše regije kot tudi iz vse Slovenije.
  • Nacionalna mreža koordinatorjev kulturno-umetnostne vzgoje, v katero se vključujejo vzgojno-izobraževalni zavodi, kulturne ustanove in lokalne skupnosti. Registriranim koordinatorjem so na voljo tudi dodatne brezplačne vsebine.
  • Portal Kulturni bazar služi kot informacijska točka za celoten nacionalni projekt. Vključuje e-Katalog ponudbe kulturno-umetnostne vzgoje ter ponuja informacije o aktualnem dogajanju na področju kulturno-umetnostne vzgoje, o sorodnih portalih in projektih. Pomemben del je rubrika Gradiva, kjer predstavljamo nacionalne in mednarodne strateške dokumente, nacionalno in mednarodno strokovno literaturo z vseh področij kulturno-umetnostne vzgoje.
Kulturni bazar (foto: Nada Žgank)

Foto: Nada Žgank

  KONTAKT

Kulturni bazar, Cankarjev dom
Prešernova cesta 10, 1000 Ljubljana