Nacionalni svet za bralno pismenost

Vlada Republike Slovenije je decembra 2019 sprejela Nacionalno strategijo za razvoj bralne pismenosti za obdobje 2019-2030. Ta je predvidela, da vlada imenuje Nacionalni svet za bralno pismenost, ki spremlja uresničevanje strategije.

Ena od nalog Nacionalnega sveta za bralno pismenost je priprava akcijskega načrta za razvoj bralne pismenosti. Sestavljajo ga strokovnjakinje in strokovnjaki, ki pokrivajo različne vidike razvoja pismenosti od predšolske vzgoje do tretjega življenjskega obdobja ter predstavniki vladnih resorjev, ključnih za razvoj pismenosti.

Administrativno in tehnično podporo ter sredstva za njegovo delovanje zagotavlja Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje.

Nacionalni svet za bralno pismenost je imenovala Vlada RS februarja 2021 in šteje 15 članov:

 

 1. Janja Zupančič, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje – predsednica
 2. mag. Nataša Bucik, Ministrstvo za kulturo – članica
 3. dr. Nataša Demšar Pečak, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti – članica
 4. dr. Andrej Flogie, Zavod Antona Martina Slomška, Maribor – član
 5. dr. Dragica Haramija, Pedagoška fakulteta, Univerza v Mariboru – članica
 6. Andreja Ljubič, Ministrstvo za zdravje – članica
 7. Saša Mlakar, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti – članica
 8. dr. Fani Nolimal, Zavod RS za šolstvo – članica
 9. dr. Sonja Pečjak , Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani – članica
 10. dr. Nataša Potočnik, Andragoški center RS – članica
 11. Nada Požar Matijašič, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje – članica
 12. dr. Sonja Rutar, Pedagoška fakulteta, Univerza na Primorskem – članica
 13. dr. Igor Saksida, Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani – član
 14. dr. Matevž Tomšič, Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici – član
 15. Tjaša Urankar, Javna agencija za knjigo RS – članica