Nacionalni svet za bralno pismenost

Vlada Republike Slovenije je decembra 2019 sprejela Nacionalno strategijo bralne pismenosti za obdobje 2019-2030. Ta je predvidela, da vlada imenuje Nacionalni svet za bralno pismenost, ki spremlja uresničevanje strategije.

Nacionalni svet za bralno pismenost spremlja uresničevanje Nacionalne strategije bralne pismenosti 2019–2030 in ga sestavljajo strokovnjakinje in strokovnjaki s področja pismenosti od predšolske vzgoje do tretjega življenjskega obdobja, ki pokrivajo različne vidike razvoja pismenosti, ter predstavniki vladnih resorjev, ključnih za razvoj pismenosti.

Administrativno in tehnično podporo ter sredstva za njegovo delovanje zagotavlja Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Nacionalni svet šteje 15 članov (od februarja 2021):