Javni natečaj in razstava Branje v javnem prostoru

Andragoški center Slovenije je oktobra 2022 izpeljal idejni natečaj za izbor inovativnih arhitekturnih in oblikovalskih rešitev za umestitev branja v javni prostor. Z natečajem smo želeli spodbuditi razmislek o branju kot vsakdanji praksi, ki nas bogati, zvišuje kakovost življenja, izboljšuje naše duševno zdravje in nas ustvarjalno povezuje z drugimi ljudmi.

Na natečaj je prispelo šest idejnih zasnov arhitekturnih in oblikovalskih elementov za promocijo in spodbujanje branja, ki jih lahko umestimo tako v zunanji kot notranji javni prostor. Natečajna komisija je obravnavala pet rešitev, ki tvorijo jedro potujoče razstave.

 

Potujoča razstava Portreti branja

Razstava “Portreti branja” prikazuje zamisli mladih arhitektov o javnem prostoru, ki lahko postane prostor skupnega branja – priložnostnega ali načrtovanega, javnega ali zasebnega. Govori o tem, kje beremo in na kakšen način beremo. Nagovarja k premisleku, kakšen vpliv ima branje v javnem prostoru na kakovost življenja v skupnosti za vse, ki jo tvorijo. Predlagane rešitve predstavljajo protiutež sodobnemu načinu življenja, ki ga zaznamuje naglica in nemalokrat tudi razosebljeni odnosi. Ustvarjajo okolja, ki skozi udobnost, priročnost, prijetno vzdušje in različne spremljajoče dejavnosti zapeljujejo v branje – samostojno ali skupinsko, glasno ali tiho, največkrat priložnostno. Razstava nagovarja občinstvo, da o svojem branju premisli in ozavesti vso pestrost in bogastvo, ki se skriva v njem. zato lahko obiskovalci tudi sami, s svojimi idejami in zamislimi o tem, zakaj je pomembno brati, prispevajo k sooblikovanju razstave.

Potujoča razstava je zastavljena tako, da jo vsakič znova sooblikuje tudi prostor, v katerem je razstavljena, ter spremljevalne prireditve.

Video Podobe branja

Razstavo spremlja kratek video, v katerem strokovnjaki s področja spodbujanja branja, oblikovanja in arhitekture ter naključno izbrani bralci spregovorijo o najrazličnejših oblikah branja, predvsem branja v javnem prostoru – od branja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah do branja na radiu.

Priročnik Podobe branja

naslovnica priročnika Podobe branja

Kot del potujoče razstave Portreti branja je nastalo tudi strokovno gradivo Podobe branja, ki ima podnaslov Umeščanje branja v izobraževanje odraslih. Z njim osvetljujemo in utemeljujemo mnogotere razsežnosti in učinke branja. Prav branje želimo zasidrati v kulturo izobraževalnih organizacij in okolja, v katerem delujejo. Namenjeno je strokovnim delavcem v različnih formalnih in neformalnih programih za odrasle in drugim zaposlenim v izobraževalnih organizacijah, ki s svojim delom ustvarjajo (bralno) kulturo organizacije.

Kviz “Kateri tip bralca ste?”

 

Ob potujoči razstavi “Portreti branja” je nastal kratek zabavni kviz, s katerim lahko bralci razmislijo o svojem branju in preverijo, kateri tip bralca se skriva v njih.

 Postavitve razstav

 

Prihajajoče razstave:

 • 20. maj – 3. junij 2024: Osnovna šola 8 talcev Logatec
 • 4. junij 2024: Andragoški kolokvij: Zapeljani v branje, Andragoški center Slovenije

 

Pretekle razstave:

 • 4. – 9. september 2023: Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (začetek NMSB 2023)

 

 • 27. september – 10. oktober 2023: Fakulteta za arhitekturo Univerze v Ljubljani

 

 • 5. oktober 2023: Supernova Rudnik Ljubljana

 

 • 12. oktober 2023: Kulturni bazar v Kopru

 

 • 17. – 18. oktober 2023: Hotel Bernardin Portorož (Letni posvet izobraževalcev odraslih)

 

 • 8. februar 2024: Knjižnica Prežihovega Voranca, Ljubljana

 

 • 4. marca in 30. aprila 2024: Osrednja knjižnica Otona Zupančiča, Ljubljana

 

 • 20. marec 2024: Kulturni bazar, Cankarjev dom, Ljubljana (foto: Nada Žgank)

 

 

 • 15. maja 2024: Festival duševnega zdravja, Maribor

 

 

Za gostovanje razstave v vaših prostorih pišite na naslov natalija.zalec@acs.si.

  KONTAKT

Andragoški center Slovenije
Ulica Ambrožiča Novljana 5, 1000 Ljubljana
Koordinatorka: Natalija Žalec

Tel: +386 1 5842 587

  natalija.zalec@acs.si

  ester.mozina@acs.si