#športajmoinberimo je nacionalni medresorski program za spodbujanje branja med mladimi športniki in športnicami.

Program #športajmoinberimo je Mariborska knjižnica začela v splošnih knjižnicah pilotno razvijati leta 2020 v okviru pogovorov med vrhunskimi in mladimi športniki.

Izhodišča za program so v Nacionalni strategiji za razvoj bralne pismenosti za obdobje 2019 – 2030 in v Strokovnih priporočilih in standardih za splošne knjižnice iz leta 2018. Program je oblikovan v sodelovanju med Ministrstvom za kulturo RS, Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport RS, Zavodom RS za šolstvo, Centrom za spodbujanje bralne pismenosti v Mariborski knjižnici, Javno agencijo za knjigo RS in Olimpijskim komitejem Slovenije – Združenjem športnih zvez.

Praktična izhodišča za oblikovanje programa predstavlja večletno sodelovanje Hokejskega drsalnega kluba Maribor in Mariborske knjižnice pri nagrajenem programu za uvedbo inovativnih storitev za uporabnike Hokejska bralna postava.

Ciljna skupina programa #špotrajmoinberimo so mladostniki med 15. in 19. letom starosti, ki večino svojega prostega časa namenijo športu. Po javno dostopnih podatkih o kategoriziranih športnikih v Sloveniji predstavlja ta ciljna skupina 56,97 % vseh kategoriziranih športnikov.

Več o programu #sportajmoinberimo