Spodbujanje branja različnih ciljnih skupin prebivalstva in razvijanje dojemanja branja kot vrednote je poseben izziv in pomembna naloga družbe kot celote. Socialni in ekonomski uspeh posameznika in posledično celotne družbe je v veliki meri odvisen od stopnje bralne pismenosti.

S projektom Branju prijazna občina želijo splošne knjižnice, ki so že zaradi narave svojega poslanstva najpomembnejši akterji na področju branja, bralne kulture in bralne pismenosti, v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije in Ministrstvom za kulturo pokazati široko družbeno odgovornost do branja kot vrednote in spodbuditi lokalne skupnosti k izvajanju ukrepov za izboljšanje  in razvoj bralne kulture.  

S projektom želijo uveljaviti pozitivno javno podobo branja; izboljšati zavest o pomenu branja; podpreti razvoj in izvajanje javno dostopnih programov in projektov za spodbujanje branja in pismenosti, ki potekajo na lokalni ravni in so namenjeni različnim ciljnim skupinam, s čimer bi povezali različne institucije pri izvajanju projektov s področja branja, bralne pismenosti in bralne kulture (vključno s knjižnicami). Hkrati pa želijo spodbuditi občine k sprejemanju lokalnih strateških dokumentov za spodbujanje branja in razvoj bralne kulture ter za sistematično finančno podporo za promocijo branja in načrtnega razvoja bralne kulture na lokalni ravni.

V ta namen Združenje splošnih knjižnic in Skupnost občin Slovenije organizirata javni natečaj “Branju prijazna občina”, na katerega se lahko prijavijo tiste občine, ki izkazujejo celosten pristop k obravnavi bralne kulture, ki se nanaša na različna področja dejavnosti v lokalni skupnosti (ne predvsem ali samo na knjižnično dejavnost).

Občine pridobljeni naziv dobijo za tri leta. Po izteku tega obdobja naziv lahko podaljšajo, če komisija za podelitev naziva presodi, da so do njega še upravičene.

Več o razpisu na spletni strani Združenja splošnih knjižnic, kjer najdete tudi aktualni seznam Branju prijaznih občin