Ljudje imamo različne bralne navade. Beremo različne stvari, v različnih položajih, ob različnem času.
Beremo stvari, ki so povezane z našim delom, pa tudi z našim zasebnim življenjem.

Ste kdaj premišljevali o svojem branju, predvsem o tistem, ki ni obvezno in je povezano predvsem z vašo odločitvijo in izbiro? Kako, na kakšen način berete, ko berete iz užitka?

Odgovorite na vprašanja v našem kvizu in razkrilo se vam bo, kakšen tip bralca ste. Kviz ni znanstveno utemeljen, želimo, da se ob njem zabavate in da morda odkrijete nekaj novega o sebi.

Kviz vam bo vzel okrog pet minut časa. Pri vsakem vprašanju izberite samo eno trditev, ki vas najbolje označuje, čeprav se boste morda prepoznali v večih. Vsa vprašanja so obvezna!


____________________
Izjava o omejitvi odgovornosti

Sodelovanje v kvizu je prostovoljno.

Kviz je povsem anonimen in ne vsebuje nobenih podatkov, po katerih bi vas bilo mogoče prepoznati. Odgovori so samodejno anonimizirani, zato jih Andragoški center Slovenije ne more povezati z nobenim udeležencem kviza.

Rezultate bomo prejeli samo na Andragoškem centru Slovenije ter izključno za namene analize bralnih navad udeležencev.

Če želite več informacij o kvizu, nam pišite na naslov info@acs.si.

S klikom Začni sprejemete našo politiko obdelave podatkov.