V organizaciji Centra za spodbujanje bralne pismenosti Mariborske knjižnice je med 4. in 8. oktobrom 2021 potekal spletni strokovni dogodek ABC Bralne pismenosti III, na katerem so različni predavatelji in predavateljice s področja spodbujanja branja in bralne kulture, knjižničarji, učitelji, psihologi in tudi zdravniki govorili o tem, kako in kje navduševati za branje ter ali sta radovednost in navdušenje ključna za spodbujanje bralne pismenosti.  

Glavni namen tega strokovnega dogodka je ustvarjanje pozitivnega družbenega okolja za spodbujanje bralne pismenosti in krepitev strokovnih kompetenc
splošnih knjižničarjev.

V petih popoldnevih se je zvrstilo 14 predstavitev, ki jih je spremljalo več kot 300 udeležencev. Na njem so sodelujoči predavatelji odgovarjali na vprašanja, kaj nam pomenita navdušenje in radovednost na poti do bralne pismenosti in ali so lahko učitelji/vzgojitelji/profesorji/šolski knjižničarji/svetovalni delavci/ravnatelji – vzori bralcev za mlade in na kakšne načine naj spodbudijo k branju mlade, pa tudi navdušijo njihove starše k skupnemu družinskemu branju. Posebna tema je bilo tudi vprašanje, kako mladim, še posebej športnikom, približati branje skozi njihovo prvoosebno izkušnjo. Dotaknili pa smo se tudi spodbujanja bralne kulture prek sodobnih medijev in predstavili Nacionalni mesec skupnega branja kot osrednjo akcijo za promocijo branja in bralne kulture v Sloveniji.

Center za spodbujanje branja je pred začetkom dogodka pripravila seriijo podkastov, na katerih je vodja centra Sabina Fras Popovič razmišljala o različnih z branjem povezanih temah in vabila k razmišljanju, kako lahko tudi sami pripomoremo h krepitvi bralne kulture pri nas.

Več informacij od dogodku in posnetke predstavitev posameznih predavateljev najdete na spletni strani Mariborske knjižnice.